Centrum Przesiadkowe Bielsko-Biała

Centrum Przesiadkowe Bielsko-Biała

Konkurs realizowany przy współpracy z Karoliną Gula i Pauliną Wiśniowska. Sąd konkursowy przyznał wyróżnienie „za ukazanie możliwości poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla centrum przesiadkowego lokalizowanego na południe od istniejącego dworca kolejowego” oraz „za harmonijne powiązanie z historycznym centrum miasta.”